Zo života Skaly

Katechéza “Otec – hlava a kňaz rodiny”

Katechéza “Otec – hlava a kňaz rodiny”
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
Kaplnka GTF PU v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
2021.