Zo života Skaly

Deň detí 2022

V Novom Ruskove v areáli obecného úradu sa 2.7.2022