Zo života Skaly

Deň detí 2022

V Novom Ruskove v areáli obecného úradu sa 2.7.2022

Cesta za svetlom

Pozrite si zamyslenia, ktoré nás majú pripraviť na sviatky

Katechéza „Otec – hlava a kňaz rodiny“

Katechéza „Otec – hlava a kňaz rodiny“
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
Kaplnka GTF PU v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
2021.