Členovia spoločenstva SKALA sa stretli s vladykom Andrejom

Košice 14. februára (TK KBS) Mäsopôstna nedeľa podľa byzantského obradu bola pre spoločenstvo Skala výnimočná. Vyše sto členov spoločenstva sa stretlo v priestoroch biskupského úradu v Košiciach s vladykom Andrejom M. Pacákom CSsR. Cieľom stretnutia bolo predstavenie činnosti spoločenstva za uplynulý rok a vzájomné zdieľanie. Po nutnej pandemickej odmlke sa rozbehli tradičné duchovné obnovy v lete, ale aj spoločné Dni spoločenstva a iné formačné podujatia. Viacerí členovia spoločenstva využili aj národnú ďakovnú púť do Ríma, či spoločný ples Skaly na budovanie blízkosti vzťahov.

Pri prezentácii aktivít spoločenstva zazneli aj živé svedectvá účastníkov duchovných obnov o tom, ako sa cez krízy v manželstve dá prejsť s otvorením sa pre Ježiša Krista. Vrcholom tejto oficiálnej časti bolo prijatie záväzkov pre už sformovaných laikov. Podstata záväzkov spočíva v deklarovaní rozhodnutia žiť v slobode Božieho dieťaťa a upevňovať svoje manželstvo v Pánovi. Len tak je možné naplniť aj evanjelizačno-misijný rozmer záväzkov a to pomáhať iným k stabilite manželského i rodinného života. Líder spoločenstva Peter Horváth vyjadril radosť nad skutočnosťou, že sformovaní laici i kňazi budú odteraz nápomocní pri ďalších duchovných podujatiach pre záchranu človeka.

Slávnostnosť Dňa s vladykom zvýraznilo aj pripravené agapé, teda pripravené pohostenie pre deti i dospelých. Stretnutia sa zúčastnili členovia z geograficky širšieho regiónu a preto využili spoločné strávený čas na neformálne prepojenie, povzbudenie a blízkosť. Program stretnutia moderovali manželia Jenčušovci a organizačne zabezpečila košická skupina pod vedením Stanislava Zimovčáka.

Informoval Michal Hospodár
Foto: Viera Zimovčáková

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp