Pozývame na 4. reprezentačný ples spoločenstva Skala

Lístky si viete zakúpiť aj online cez našu stránku.

Termíny duchovných cvičení

Spoločenstvo Skala v médiách

O spoločenstve Skala

Názov spoločenstva vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických rodín. Ďalším námetom pre názov spoločenstva je biblický citát: Nik nie je taký svätý ako Pán, niet Skaly, ako je náš Boh“ (1 Sam 2,2).  Prvý zárodok dnešného spoločenstva je spojený s gréckokatolíckou kňazskou rodinou, ktorá túžila žiť svoju vieru spoločne s inými. Od roku 2004 sa začalo s týmto úmyslom stretávať niekoľko kňazských rodín na východe Slovenska. Postupne boli oslovené aj ďalšie gréckokatolícke kňazské rodiny, ktoré prechádzali procesom formácie. Tie potom od roku 2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes tvorí spoločenstvo SKALA približne sto rodín, z toho 15 kňazských. Laickými členmi sú gréckokatolíci, ako aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal členov spoločenstva SKALA a listom odobril jeho činnosť preosv. vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Zo života Skaly

Najbližšie udalosti

Pozvánka na 4. reprezentačný ples

Pozývame všetkých na 4 reprezentačný ples spoločenstva Skala. Ples sa uskutoční 22. 2. 2020 so začiatkom o 18:00. Konať sa bude v Kultúrnom dome v

Nezaradené

Rozlúčili sme sa s o. Petrom Bombárom

NEKRLÓG – o. Ing. ThLic. PETER BOMBÁR, protojerej Vysokoosvietený vladyka Milan, drahá smútiaca rodina-manželka Adela a deti, spolubratia v kňazskej službe podľa hodností, bratia a sestry v spoločenstve SKALA,

Najbližšie udalosti

Pozvánka na Deň spoločenstva

Kedy: v sobotu 5. októbra 2019 Kde? Saleziánske stredisko v Košiciach-Terase (ul. Tri hôrky) Program začne v kaplnke o 15 00 h a bude pokračovať

Kalendár udalostí