O spoločenstve Skala

Názov spoločenstva vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických rodín. Ďalším námetom pre názov spoločenstva je biblický citát: Nik nie je taký svätý ako Pán, niet Skaly, ako je náš Boh“ (1 Sam 2,2).  Prvý zárodok dnešného spoločenstva je spojený s gréckokatolíckou kňazskou rodinou, ktorá túžila žiť svoju vieru spoločne s inými. Od roku 2004 sa začalo s týmto úmyslom stretávať niekoľko kňazských rodín na východe Slovenska. Postupne boli oslovené aj ďalšie gréckokatolícke kňazské rodiny, ktoré prechádzali procesom formácie. Tie potom od roku 2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes tvorí spoločenstvo SKALA približne sto rodín, z toho 15 kňazských. Laickými členmi sú gréckokatolíci, ako aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal členov spoločenstva SKALA a listom odobril jeho činnosť preosv. vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Zo života Skaly

Najbližšie udalosti

Konferencia pre mužov

Chlape, pozývame ťa na konferenciu pre mužov. Bližšie informácie nájdeš na plagáte.

Najbližšie udalosti

Pozvánka na evanjelizačný víkend pre manželov

Milovaní manželia, pozývame vás na evanjelizačný víkend pre manželov do centra pre rodinu na Sigorde 26. – 28. apríla 2024. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Najbližšie udalosti

Pozvánka na celonočné bdenie (15.-16.3.2024)

Všetkých vás srdečne pozývame na celonočné bdenie, ktoré sa uskutoční v noci z piatka 15.3. na sobotu 16.3. v Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove.

Kalendár udalostí