O spoločenstve Skala

Názov spoločenstva vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických rodín. Ďalším námetom pre názov spoločenstva je biblický citát: Nik nie je taký svätý ako Pán, niet Skaly, ako je náš Boh“ (1 Sam 2,2).  Prvý zárodok dnešného spoločenstva je spojený s gréckokatolíckou kňazskou rodinou, ktorá túžila žiť svoju vieru spoločne s inými. Od roku 2004 sa začalo s týmto úmyslom stretávať niekoľko kňazských rodín na východe Slovenska. Postupne boli oslovené aj ďalšie gréckokatolícke kňazské rodiny, ktoré prechádzali procesom formácie. Tie potom od roku 2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes tvorí spoločenstvo SKALA približne sto rodín, z toho 15 kňazských. Laickými členmi sú gréckokatolíci, ako aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal členov spoločenstva SKALA a listom odobril jeho činnosť preosv. vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Zo života Skaly

Videá

Katechéza “Otec – hlava a kňaz rodiny”

Katechéza “Otec – hlava a kňaz rodiny”
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
Kaplnka GTF PU v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
2021.

Archív akcií

Rozhovor o našom spoločentve na rádiu Lumen

Peter Horváth, gréckokatolícky kňaz Košickej eparchie, líder spoločenstva SKALA spolu s manželkou Silviou predstavujú svoje životné poslanie – Pavlík Radovan

Kalendár udalostí