Svedectvá

Svedectvo Juraj

Osobné svedectvo o uzdravení z rakoviny kože na príhovor