Svedectvá

Svedectvá

Svedectvo Janko a Zuzka

Pobádaný Pánovým Duchom, cítiac ako sa rozmnožuje milosť v našich životoch, túžime vydať svedectvo o tom, ako Boh neprestajne pôsobí

Svedectvá

Svedectvo – Betka

Chcem sa podeliť o Boží zásah do nášho manželstva. Čas strávený v Stebnickej Hute nám priniesol odpočinok v Božom náručí

Svedectvá

Svedectvo – Michal a Táňa

Čo sa týka evanjelizačného víkendu nevnímali sme žiaden blesk z neba ktorý by nás zasiahol. Vnímali sme jemný