Termíny učeníckej školy

 Učenícka škola Košice – TrebišovUčenícka škola Stará Ľubovňa
Dátum a čas: 25.2. o 15:30 h
Miesto: Cirkevná škola Sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
Prednášateľ: o. Milan Diheneščik, Biblista ( minulý rok ukončil doktorát v Jeruzaleme )
Téma: Ako čítať Božie slovo, aby som mu rozumel?
Dátum a čas : 18.2. o 15:30 h
Miesto: KPC – Redemptoristi SL ( pod Chrámom )
Prednášateľ:  o. Peter a Silvia Horváthovci
Téma: Prorocká služba
Dátum a čas: 25.3.o 15:30 h
Miesto: sídlo Košickej eparchie
Prednášateľ: sr. Helena Torkošová, dlhoročná misionárka v Kazachstane ( spol. Marana Tha )
Téma: Vy ste soľ zeme – dať svetu chuť – Evanjelizácia
Dátum a čas : 18.3. o 15:30 h
Miesto: KPC – Redemptoristi SL ( pod Chrámom )
Prednášateľ: manželia Marettovci ( spol. SNE )
Téma: Vy ste soľ zeme -dať svetu chuť – evanjelizácia
Dátum a čas: 29.4. o 16:00 h
Miesto: Cirkevná škola Sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
Prednášateľ: manželia Štupákovci, lidri spol. Marana Tha
Téma: Ako budovať spoločenstvo ( aj manželské, rodinné )
Dátum a čas : 15.4. o 16:00 h
Miesto: KPC – Redemptoristi SL ( pod Chrámom )
Prednášateľ: Bohuš a Alenka Živčákovci
Téma: Ako budovať spoločenstvo ( aj manželské, rodinné )
Dátum a čas : 27.5. o 16:30 h
Miesto: sídlo Košickej eparchie
Prednášateľ: o. Peter a Silvia Horváthovci
Téma: Prorocká služba

Dátum a čas : 20.5. o 16:30
Miesto: KPC – Redemptoristi SL ( pod Chrámom )
Prednášateľ: O chvíľu doplníme
Téma: 

Zdieľať stránku

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp