Slovo pre teba

Slovo pre teba

Čakaj na Svetlo

“V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.