Nestačí hovoriť „Ja verím“!

Milovaní Skaláci!
Od dnes Vám budem ponúkať na Fb, na našej stránke a možno aj SMS, ak to nebude príliš dlhé „SLOVO PRE TEBA“ .
Verím, že Svätý Duch bude hovoriť k svojej Cirkvi.

„SLOVO PRE TEBA“
Nestačí hovoriť „Ja verím“! Ak nežijeme podľa Božieho Slova, zbytočná je naša „viera“. Je mŕtva! Žiť podľa Božieho Slova znamená byť mu poslušný – poslúchať na prvé slovo, ako to chceme od našich deti. ?
Keď raz porozumieš a poslúchneš na Božie Slovo, musíš bez pochybnosti veriť, že sa to isto naplní. AK zasadíš semienko a každý deň ho budeš odhrnovať, vyťahovať z pôdy a kontrolovať, nakoniec ti aj vyschne a neprinesie úrodu. Podobne je to aj s našou vierou. Ak raz porozumieme pravde Božieho Slova, musíme poslúchnuť. Potom trpezlivo čakať, kým sa nezjaví Boží zázrak. Ani v poľnohospodárstve nie je dobré keď sú len slnečné dni. Je potrebný aj dážď a dokonca aj vietor. Tak je to aj v našom živote, nie sú vždy len žiarivé dni. Niekedy prídu ťažkosti a skúšky, ktorým musíme čeliť. Nesmieme vtedy pochybovať a prestať veriť Božiemu slovu.
Veľa sme už dostali! A predsa neraz vidím, ako rýchlo pri skúškach prestávame veriť pravdám, ktoré sme spoznali. Ani SKALA, ani žiadne iné spoločenstve ti nezaručí 30, 60, či 100 násobnú úrodu, ak nebudeš poslušný Božiemu slovu a trpezlivo čakať na čas žatvy.
Prajem Vám poslušnosť na prvé SLOVO BOHA.
Váš o. Peter

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp