Svedectvo Janko a Zuzka

Pobádaný Pánovým Duchom, cítiac ako sa rozmnožuje milosť v našich životoch, túžime vydať svedectvo o tom, ako Boh neprestajne pôsobí v našich životoch.

 

Janko

Ako som získal vedomosť o tom, že Boh ma nikdy neprestal hľadať.

Na prvom víkendovom stretnutí Skaly mi Boh cez svoje slovo ukázal, čo sa dialo v mojom živote v dňoch, keď som žil bez neho.

…a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Ale ty Boží človek utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. 1Tim 6, 10-12

Cítil som hlavne tú bolesť, zranenia, ktoré ostávali neodpustené a nevyliečené, tiahli sa z minulosti a chceli ovládať prítomnosť. Viem, že za to môžu tie dlhé dni, kedy som sa nemodlil a Boh nebol na prvom mieste v mojom živote. To prvé miesto zabrali: moja manželka, deti, záľuby. Napriek tomu, že som manželku dal na prvé miesto, ona to tak necítila a nebola v našom vzťahu naplnená. Aj preto sa bolesť, ktorú som cítil presúvala na moju rodinu.

Samozrejme, že ma Boh nenechal len pravdu spoznať, ale dal aj prísľub nového začiatku, vo svojom slove: „Biedny, zmietaný, bezútešný! Hľa, ja ti položím z drahokamu základy a tvoju podstavbu zo zafíru. Tvoju obrubu urobím z rubínu, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hranice zo vzácnych kameňov. Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky. Budeš upevnený v spravodlivosti, vzdialený od utláčania… Iz 54, 11-17

Dnes sa snažím, aby na tróne môjho života bol Boh. Manželku som tým vôbec nestratil, skôr naopak, dnes v nej nachádzam nové spoločenstvo a prvého človeka, s ktorým môžem pristupovať k trónu, na ktorom sedí Boh.

 

 

Zuzka

                V slove, ktoré mi dal Pán, je ukrytá pravda môjho prežívania.

Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? – hovorí tvoj Boh. Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem. V návale hnevu som schoval svoju tvár nakrátko pred tebou, večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán. Je mi to ako v dňoch Noema: ako som sa zaprisahal, že viac nezalejú zem vody Noema, tak som sa zaprisahal, že sa nebudem hnevať na teba a že ťa nebudem karhať.  Iz 54, 4-9

V deň, keď sa zmenil môj vzťah k Bohu, zmenil sa aj môj vzťah k manželovi. Momentálne prežívam pokoj v srdci, pokoj s manželom a pokoj v rodine.

Dnes patrím k tým, ktorí sú chránení samotným Pánom a som rada, že si ma Pán pritiahol opäť do svojho náručia. Je to veľká paráda, byť vyvolenou…

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp