Deň detí 2022

V Novom Ruskove v areáli obecného úradu sa 2.7.2022 uskutočnilo podujatie z názvom Deň detí. Cieľom podujatia bolo motivovať deti a mládeže tráviť čas so svojimi rovesníkmi v prírode pri športových a ábavných aktivitách. Naučiť ich zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Naučiť ich solidarite k deťom, ktoré otrebujú pomoc, vzhľadom na to, že tam boli aj ukrajinské deti s svojimi matkami. Pri športových ktivitách deti sa zlepšili v koordinácií svojho tela, nadobudli športové zručnosti. V tvorivých dielňach si deti  rozvinuli kreatívne myslenie, jemnú motoriku a vybudovali zdravé sebavedomie. Deti sa zabavili a nadviazali nové priateľstva, veľmi zaujímavé bolo sledovať, ako slovenské deti nadväzujú kontakt s ukrajinskými, kde ani jazyková bariéra ani kultúrna neboli žiadnou prekážkou k vytváraniu priateľstiev. Miestnej spoločnosti sa odprezentoval pozitívny obraz deti a mládeže, ktorí môžu byť veľmi nápomocní pre obec aj vo veciach verejných. Zúčastnilo viacej ľudí ako sú zachytení v prezenčke, pretože niektorí prichádzali priebežne, odhadujeme, že počas celého podujatia sa zúčastnilo okolo 130 ľudí, z toho 80 percent detí. Na konci podujatia sa rozdali ceny, medaily a bola tiež organizovaná tombola.

„Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp