Synodálne stretnutie hnutí a spoločenstiev

Posledný septembrový víkend 2023 sa uskutočnilo archieparchiálne synodálne stretnutie hnutí a spoločenstiev v Juskovej Voli. Stretnutie otvoril slávením sv. liturgie vladyka Peter, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. V hodnotnom programe vystúpil Marián Kolník, lektor manažérov z Bratislavy. Prítomných kňazov a zástupcov hnutí vyzval, aby si definovali svoj vlastný a jedinečný prínos do synodálneho života miestnej cirkvi. Za jednotiaci prvok medzi hnutiami a spoločenstvami označil spoločné hodnoty a spoločné poslanie – evanjelizáciu. Lídrom odkázal, že skutočný líder robí dobré veci dobre, pokiaľ obyčajný robí „len“ dobré veci ale zle. Za najkľúčovejší vzťah označil vzťah k sebe samému, ktorý sa vytvára v tichu. Spoločenstvo SKALA na stretnutí zastupoval o. Michal Hospodár. V pracovnej sekcii sa zapojil do tematickej oblasti kresťanskej kultúry a umenia, ktoré sú nápomocné pri evanjelizácii hľadajúcich.
Stretnutie prinieslo obohatenie vzájomného spoznani lídrov a zdieľania skúsenosti pri živote viery, kde namiesto mnohých slov sú platné aj drobné skutky konané s lásky k blížnym. To je pravý znak Božieho pôsobenia uprostred stále viac sekularizovaného sveta.
                                                                                                                               

MICH

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp