Zo života Skaly

Deň spoločenstva

Milí Skaláci, srdečne Vás pozývame na prvý DEŇ SPOLOČENSTVA