Blíži sa nám modlitbové bdenie a deň rodiny spoločenstva Skala. Pre lepšiu organizáciu bdenia vás prosíme, aby ste sa prihlásili vpísaním vášho mena do tejto tabuľky:


PRIHLÁSENIE RODINY DO BDENIA


Bližšie informácie o spomínaných akciách nájdete na priloženom plagáte

Kategórie: Najbližšie udalosti