Radostné správy zo Stebníckej Huty

Milostiplný čas prežili naši čerství „päťkári“ na Stebníckej Hute od 15. do 19. februára 2019. Osemnásť laických manželských párov sa počas štyroch dní venovalo téme EVANJALIZÁCIA. Slúžiacimi pármi boli štyri kňazské manželstvá: Horváthovci, Ivanovci, Labaničovci a Hospodárovci.

Na Božiu otázku: „Kto tam pôjde?“, odpovedajúc: „Tu som, Pane, pošli mňa!“, sme slávnostným rozhodnutím vykročili na spoločnú cestu ohlasovania radostnej zvesti v našich rodinách i tam, kde to bude potrebné.

Pekný čas prežili aj naše deti, pod vedením svojich animátorov. Chlapci ako Boží bojovníci a dievčatá ako Božie princezné sa radovali z pestrého programu.

Vďaka Ti, Pane, za Tvoju starostlivosť o nás, za Tvoju lásku a milosrdenstvo. Prosíme Ťa, daruj nám odvahu, silu, vernosť a vytrvalosť na našej ceste, pre ktorú sme sa rozhodli. Amen

 

 

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp