Tretí reprezentačný ples spoločenstva SKALA

(Dvorianky 2.3.2019) V prvú marcovú sobotu sa uskutočnil tretí reprezentačný ples Spoločenstva kňazských a laických rodín (SKALA). Cieľom podujatia bolo okrem zdieľania vzájomného spoločenstva účastníkov podporiť tradičnú rodinu po duchovnej aj materiálnej stránke. Podujatie sa začalo slávením sv. liturgie v miestnom farskom chráme v Dvoriankach. V príležitostnej homílii o. Petra Horvátha zaznelo, že rodina nie je vdova, ale nevesta, ktorú si vyvolil Ženích Ježiš Kristus. Preto je vhodné radovať sa a oslavovať, lebo Ženích je stále s nami. Pritom je potrebné odporovať klamstvu tohto sveta, že rodina je už mŕtva, čo je dôvod pre smútok. Po vyprosovaní duchovnej pomoci pre život svojich rodín sa účastníci presunuli do miestneho kultúrneho domu. Vyše 50 manželských párov sa už v príprave na ples zamýšľalo nad konkrétnou pomocou núdznym rodinám. Svojou dobročinnosťou a finančnou podporou umožnili, že sa na plese prerozdelilo 5500 eur, z ktorých sa podporilo šesť určených rodín v núdzi. Takto členovia spoločenstva SKALA popri vonkajšej radosti z plesu mohli zažiť aj vnútornú radosť z obdarovania núdznych blížnych. Prítomných navštívil a pozdravil aj vladyka Milan, košický eparcha, ktorý v príhovore taktiež zdôraznil radosť z rodinných vzťahov. Podujatie prispelo k presvedčeniu, že súčasný boj o stabilitu rodiny má veľký zmysel a môžeme sa na ňom všetci podieľať.

 

Michal Hospodár

 

Fotografie z plesu

 

Zdieľať článok

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mailom
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp