DUCHOVNÁ OBNOVA PRE LAICKÉ MANŽELSKÉ PÁRY ZO SPOLOČENSTVA SKALA

V dňoch 22. – 26. júla 2020 sa konala duchovná obnova manželov zo spoločenstva Skala, ktorí sú po prvom roku formácie v tomto spoločenstve. Miestom konania bolo rekreačné zariadenie na Stebníckej Hute Slnečný majer. Na obnove sa zúčastnili ako účastníci trinásť laických párov. Úlohu moderátorov na seba vzal kňazský manželský pár Jozef a Gabriela Ivanovci.

Témou duchovnej obnovy bolo: „manželstvo a vzťah manželov s Bohom“. Program prebiehal v hlbokom pokoji od prvého do posledného momentu. Ocenili to mnohí laici, takisto slúžiaci tím. Všetci boli sýtení a obohatení Božím slovom zo Starého i Nového zákona, ktoré obsahuje obrazy o manželstve. V popoludňajších hodinách boli v modlitbách odovzdávali manželstvá Bohu.

Silným bodom duchovnej obnovy sa stalo svedectvo manželov Krokovcov o ich manželstve a odpustení v ňom.  Zároveň sa tento bod stal prípravou na vzájomné odpúšťanie si medzi manželmi. Práve moment odpúšťania sa veľmi dotkol mnohých zúčastnených a vyzdvihli ho vo svojom zdieľaní ako uzdravujúci ich minulosť i manželstvo. Vyvrcholením formačnej obnovy bola obnova manželských sľubov, ktorú urobilo všetkých trinásť párov. Pozitívnym ovocím bola vzájomná priateľskosť všetkých a prehĺbenie vzťahov.

V slúžiacom tíme okrem manželov Ivanovcov ako animátori boli kňazské manželstvá Vladislav a Katarína Marčákovci, Tomáš a Viera Labaničovci a Michal a Marta Krajňákovci. V hudobnej službe pomáhal rómsky laický služobník Ľubomír Kroka s manželkou Danou z Gréckokatolíckej rómskej misie o. Martina Mekela. Na akcii bolo aj asi dvadsať detí, ktoré prišli s rodičmi. Veľkou pomocou bola detská animátorská služba mládežníkov pochádzajúcich z rodín zo Skaly.

Jozef Ivan
Foto:  Milan Smižanský

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp