Sloboda pre službu

Program letných duchovných obnôv spoločenstva SKALA pokračoval ďalším stretnutím 13 rodín, ktoré sú formované v tomto spoločenstve už ôsmy a deviaty rok. Duchovná obnova prebiehala v Centre pre rodinu Sigord v čase od 28. júla do 1. augusta 2020.

Moderátorom bol líder spoločenstva o. Peter Horváth, ktorý spolu s manželkou a ďalšími troma kňazskými manželskými pármi zo spoločenstva (Ivanovcami, Labaničovcami a Zimovčákovcami) viedli účastníkov k tomu, aby hľadali vlastné odpovede na otázku, prečo chcú vstúpiť do služby. Mnohé slová zarezonovali v srdciach prítomných a po zdieľaní bolo cítiť väčšie odhodlanie pre službu. Otec Peter povzbudzoval k tomu, že ako kresťania máme prekročiť komfortnú zónu svojich rodín a po niekoľkoročnej formácii v spoločenstve by mal nastať ďalší krok, ktorým je SLUŽBA.

Vlastnou skúsenosťou o službe a svedectvom uzdravenia obohatila podujatie Renáta Ocilková, t.č. koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov. Napriek mnohým prekážkam, ktoré denne musí prekonávať, účastníkov utvrdila v pravde, že iba v modlitbe sa rodia správne rozhodnutia. Prečítala nám List od Boha, týkajúci sa služby. Za mnohé citáty zo Svätého písma, ktoré zazneli, uvádzam tento: Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Mk 9:35

V tretí deň obnovy prišiel povzbudiť a podeliť sa s ďalšími pravdami o službe    o. Ľuboslav Petričko. Okrem iného upozornil na fakt, že v prvom rade máme slúžiť svojej duši modlitbou, vďakou a chválou. Ak sa dobre staráme o svoju dušu, služba prinesie svoje ovocie. Nebezpečenstvo služby vidí v tom, že slúžime bez lásky. Povzbudzoval k tomu, aby sme sa učili vnímať srdce človeka, nie iba to, čo je transparentné navonok. Treba si všímať stav duše človeka a správať sa tak, aby sme jeho duši neuškodili. 

Čas modlitieb a prednášok sa striedal s časom osobných stretnutí, časom zdieľania, ale i časom stráveným športom či prechádzkami. Tak, ako to už počas „skaláckych“ stretnutí býva, zúčastnení mali možnosť uspokojiť potreby duše, ducha i tela. Všetkým slúžiacim patrí za prítomných veľká vďaka.

Eva Zuzana Jenčušová

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp