Kňazské manželské páry na letnej obnove

Kňazi zo spoločenstva SKALA spolu so svojimi manželkami absolvovali v druhom júlovom týždni roku 2020 tradičnú letnú duchovnú obnovu na Stebníckej Hute (o. Bardejov). Obnova sa niesla v znamení hľadania vlastnej charizmy spoločenstva, jej definovania a ukotvenia v praktickom živote. 

Program obnovy obohatil svojimi skúsenosťami o. Ľuboslav Petričko. Vo svojom povzbudení kládol dôraz na čisté srdce, slobodné od sebalásky a pripravené na konanie dobra. Za hlavnú charizmu každého pravého spoločenstva označil agapickú lásku rozvetvenú k Bohu i blížnemu. Kňazov upozornil na to, že s horlivosťou môže prísť aj osobné znechutenie a pokúšanie od Zlého. Líder spoločenstva o. Peter Horváth pripomenul hlavné poslanie spoločenstva, spočívajúce v práci na záchranu rodín. Formuloval vlastnú charizmu spoločenstva spočívajúcu v ohlasovaní radostnej zvesti o manželstve a formovaní rodiny do jej zrelosti. Vo svojej téme podnietil prítomných kňazov, aby využívali svoje osobné dary pri sprevádzaní zverených rodín. Načrtol aj budúcnosť Skaly, ktorá odpovedá na aktuálne potreby Cirkvi a vlastnou charizmou prispieva k ich stabilite a svätosti. A to je vízia plná nádeje. 

Podujatie poctil svojou návštevou aj najosv. vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup. Vo svojom zamyslení sa podelil s medzinárodnými skúsenosťami pri svojej službe vo Vatikáne. Poukázal na špecifickosť a hodnotu kňazského manželstva v Katolíckej cirkvi, čo samozrejme súvisí aj so zodpovednosťou za tento dvojaký dar povolania. Prítomným poďakoval za pastoračné iniciatívy pre rodiny a poprial veľa síl do napĺňania vlastnej charizmy spoločenstva. Taktiež s nimi slávil božskú sv. liturgiu. 

Tematické dopoludnia striedala po obede spoločná modlitba za prijatie nového zápalu Svätého Ducha v duchovnom zápase. Posledný večer kňazské manželské páry prijali definitívne životné záväzky žiť spiritualitu spoločenstva SKALA a podľa svojich schopností ju aj rozvíjať. Ide o skupinu šiestich párov, ktorá je v spoločenstve prakticky od jeho počiatku. Touto obnovou ukončila kompletnú sériu formácie podľa tematických stupňov. Stretnutie sa prekrývalo s udalosťou odchodu do večnosti p. Jozefa Knapika, spolumajiteľa rekreačného zariadenia Slnečný majer, kde sa už roky stretávame. 

Michal Hospodár

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp