Stretnutie s vladykom Milanom Lachom SJ

Situácia v Parmskej eparchii.  Situácia nie je lichotivá. Eparchia má 24 aktívnych kňazov a kňazov dôchodcov. Najstaršia farnosť je v Mineapolis. Aktuálne prichádza k zatváraniu 2-3 chrámov a zlučovaniu farností eparchie. 

V sociálnej oblasti v USA je asi 20% obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby. Po „americkom sne“ prichádza a už prišlo k vytriezveniu. Rodina v USA je rodinou ovplyvnenou konzumizmom. Za základný ukazovateľ kvality rodiny sa považuje výška bankového konta, výška cirkevnej zbierky a pod. Lenže Cirkev nie je o číslach, počtoch a peniazoch. Úroveň sviatostného života je na oveľa nižšej úrovni ako napr. na Slovensku. 

Deti sa odťahujú počas víkendu na športy. Amatérske ligy baseballu (bejzbolu), futbalu atď. V sobotu basketbal, hokej, bejzbol. Potom sa idú mládežníci vyspať a znova športovanie. Šport je v USA niečo ako náboženstvo. Väčšina Američanov žije na tomto programe. V nedeľu sú profesionálne ligy, kde prichádzajú ľudia, konzumujú reklamné produkty a užívajú si šport. Lístky na šport sú veľmi drahé (od 100 – 5000 dolárov). Rodičia argumentujú tým, že z dieťaťa ak vyrastie dobrý športovec, ľahšie sa dostane na strednú či vysokú školu. Rodičia idú s deťmi na športové zápolenia, stojí ich to veľa peňazí a rozbíja to rodinu. To znemožňuje chodenie do chrámu, lebo do chrámu sa cestuje od 30. min do dvoch hodín autom. Štipendiá dostávajú len tí najlepší študenti. Na rok stojí štipendium (školné cca 40 000 dolárov + jedlo a internát). Napr. študent medicíny má pol miliónový dlh v čase keď skončí školu a ide do zamestnania. Od študentských čias sú mladí naučení žiť na dlh a splácať ho. To je tlak na splácanie dlhov. Paradoxne starí rodičia musia často platiť vnukom cirkevné školy, aby ich uchránili od nebezpečenstiev vo verejných školách. Veľmi drahá je zdravotná poistka pre jednotlivcov i pre celé rodiny. Rodičia strácajú cez víkend veľa času na športových zápoleniach. Žena po pôrode po 6-tich týždňoch musí ísť do práce. Deti sú potom odrhnuté od matky a sú bez citovej väzby. Do jaslí si rodiny nemôžu dovoliť, aby dali deti. Takto potom rodičia si vynahrádzajú neprítomnosť materiálnymi darmi a dovolenkami.

Manželstvá sú založené na individualizme. Žena má veľké práva. V USA sa schvaľuje gender ideológia. Kto je proti, riskuje väzenie. Ak kňazi navonok vyjadria nesúhlas, riskujú štátny postih. V štátnych inštitúciách štát podporuje zmenu resp. vlastný výber pohlavia. Už 14 ročný má právo sa bez súhlasu dať preoperovať na iné pohlavie. Ženy sa smejú z mužov akí sú neschopní. Úloha otca je dlhodobo dehonestovaná. Deti vyrastajú bez otcov a tak strácajú identitu muža. Sú to výsledky rozvratu rodiny. Ženy nechcú pochopiť svoju pravú úlohu pomocnice. Pravidlo, že manželka má počúvať muža je vysmievané na verejnosti. Ak sa muž cíti nepotrebný, tak ide z manželstva preč. Často berie so sebou aj deti. V USA je veľká závislosť na drogách. Drogy sú kliatbou celej spoločnosti, rodiny, cirkví atď. USA je v postupe demografického vymierania. Pomaly prevládajú Latinos, Afroameričania a Indovia. Za každú cenu je potrebné udržať riadne manželstvo. Americká kultúra nechce poznať obetu, iba luxus a pohodlie. Všade je komfort a je žiadaný aj v cirkevných objektoch. Americká náboženská kultúra je protestantská. Znakom toho je, že všetci ľudia chodia na sv. prijímanie. Na sv. spoveď sa väčšina odnaučila chodiť. Kňazi neprijali encykliku Pavla VI. Humanae vitae a preto antikoncepciu ľudia prijímajú ako normálny štýl života. Ďalší problém je zranenia zo sexuálneho zneužívania detí kňazmi, rehoľníkmi, katechétmi atď. Niektoré diecézy zbankrotovali pre súdne či mimosúdne finančné vyrovnania za kauzy zneužívania. Kvôli tomu prestali chodiť do chrámu celé rodiny. V USA by malo byť aktuálne cca 6 miliónov gréckokatolíkov. Oficiálne je gréckokatolíkov cca 30 tisíc. Pred Covidom-19 chodilo do chrámu v nedeľu 2 200 ľudí v eparchii Parma. Počas Covidu chodí ľudí v nedeľu do chrámu asi 1 200. Od štátu Cirkev nedostáva na podporu ani cent. 

Prevencia zo skúsenosti z USA: Neopakujte cestu, ktorú prešli rodiny USA. Hodnoty rodiny sú stále aktuálne, udržme ich a popularizujme ich pred mladou generáciou. Svedčte o Kristovi svojim autentickým životom. Buďte sami sebou! Boh koná svoje dielo aj v konzumnej spoločnosti USA. Buďte spolu, nerozvádzajte sa! Rozprávajte o svojich problémoch. Kultúra USA je presexualizovaná. V USA je 6. mil. detí, ktoré sú na psychiatrických liekoch. Zaznamenávame veľa zneužití detí vlastnými otcami. Treba byť s deťmi, venovať sa deťom, prežívať čas spolu. 

Rozvíjate vieru v živote. Nehovorte, že vašej rodiny sa problémy nedotýkajú. Formujte deti, že sme tu jeden pre druhého. Deti sa musia učiť vzájomne sa deliť o hračky, rodičov, televízor a pod. Učte zamestnávať deti domácimi prácami. Organizujte spoločenské stretávania ako plesy. Ultrakonzervatizmus zachádza do extrémizmu a puritanizmu čo je scestné a nepríťažlivé. 

Inšpirácie pre Slovensko:

V USA je dobrovoľníctvo na vyššej úrovni ako v Európe. 

Ľudia v USA sú otvorení a komunikatívni aj k cudzím ľuďom.

Schopnosť zbierať peniaze pre cirkevné účely. 

Nasledovali otázky a odpovede vladyku Milana Lacha.  

Zaznamenal o. Michal Hospodár

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp