Milovaní Lídri!

Lídrovská škola všetkých lídrov ( aj laikov) bude 8.4.2018 o 16:00 hod. v Novom Ruskove.
( Dúfame, že už v našom dome.)

Kategórie: Najbližšie udalosti