Posvätenie domu pre spoločenstvo SKALA

(Veľký Ruskov 20.10.2018) V uplynulú sobotu zažilo Spoločenstvo kňazských a laických rodín (skr. SKALA) radostnú chvíľu.  Do sídla spoločenstva vo Veľkom Ruskove zavítal preosv. vladyka Milan, košický eparcha, aby posvätil priestory nového domu spoločenstva. Slávnosť sa začala ďakovnou sv. liturgiou v miestnom Chráme presvätej Bohorodičky Ochrankyne za účasti viacerých kňazov a početných laických rodín. V kázni o. Peter Labanič a o. Peter Horváth, poverený duchovným vedením tohto spoločenstva, vyjadrili vďačnosť Trojjedinému Bohu za milosti, ktoré udelil SKALE a cez ňu  mnohým rodinám na Slovensku.

Súčasťou duchovného programu bol aj Moleben k Presvätej Bohorodičke. Počas molebenu sa  prihovoril vladyka Milan a pripomenul posolstvo Bohorodičky z Fatimy ktoré hovorí o tom, že posledný  boj zvedie diabol o rodinu. Preto venovať sa rodinám je dnes potrebné oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Na konci molebenu zasvätil celé spoločenstvo Skala Matke ustavičnej pomoci. Z chrámu sa prítomní procesiou presunuli k novej budove sídla SKALY, kde prebehla jej samotná posviacka. Pri záverečnom poďakovaní okrem iného zaznel aj mohutný potlesk, za nebojácny postoj vladyku Milana v boji o tradičnú rodinu.

Vznik spoločenstva sa datuje do roku 2004. V súčasnosti sa interne podieľa na jeho živote viac ako 100  rodín. Jeho hlavnou náplňou je obnova a posila kresťanského života rodín v dnešnej dobe.  

 

Peter Horváth

 

 

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp