Betlehemská hviezda – výzva

Milovaní Skaláci,

Boh plní svoje prisľúbenie a posiela Vám rodinu, ktorá sa má v tomto období stať pre Vás bližšou. Modlili sme sa za to, aby vybral losovaním skrze nás presne tú, ktorú chce On, nie podľa ľudskej múdrosti. 

Výsledok je určite zaujímavý. Niektorí ste dostali rodinu, ktorú pravdepodobne vôbec nepoznáte, iní takú, ktorá je Vám dôverne známa, ba až príbuzná. Niektorí to budú mať za rohom, iní za horami, za dolami. Keby sme si vyberali sami, asi by sme to urobili inak. Ale Boh vie, čo robí.

Takže, v prílohe je tabuľka, kde v prvom stĺpci nazvanom SAMARITÁN, je zoznam všetkých rodín. V druhom stĺpci nazvanom BLÍŽNY, je rodina, o ktorú sa staráme. Každý z Vás ste voči niekomu Samaritán, a niekto iný je zas Samaritán voči Vám. Každý si pozrite vo svojom riadku, ktorá je tá Vaša rodina, voči ktorej ste Samaritánom, a u lídra svojho kruhu si zistite viac informácií o nej, napr. kde bývajú, kontakt na nich, a pod. 

Ako sme už písali, môžete:

  • Modliť sa za ňu.
  •  Vstúpiť do kontaktu s ňou, napr. telefonicky.
  • Snažiť sa spoznať ju viac. 
  •  Skúsiť zistiť, ako by sme jej mohli prejaviť svoju lásku, či už pomocou alebo inak.
  • Ak to bude možné, navštíviť sa.

Samozrejme, nezabudnime ani na prvú časť výzvy: priblížiť sa modlitbou k Ježišovi, ktorý je milosrdným Samaritánom voči každému z nás.

o. Peter a Karin Labaničoví, lídri pastierskej služobnosti v Skale

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp