Kňazský deň

Milí spolubratia a priatelia zo spoločenstva SKALA,

v sobotu 14. februára t.r. dopoludnia je naplánovaný kňazský formačný deň Košickej eparchie v Trebišove. Ide o pravidelné podujatie pre kňazov, lenže toto najbližšie nesie v sebe výnimočnosť. Na kňazský deň sú spolu s kňazmi pozvané aj ich manželky. A to z toho dôvodu, že sa na ňom odprezentujú skúsenosti nášho spoločenstva SKALA, s konkrétnym zámerom ponuky začlenenia sa do spoločenstva aj pre ostatné kňazské manželské páry.  Z toho dôvodu vás oslovujeme s prosbou o duchovnú podporu pre tie manželské páry, ktoré sa v mene celého spoločenstva  SKALA budú na prezentácii aktívne podieľať.

Návrh duchovnej podpory:

–  v každej rodine sa pri tradičnej večernej modlitbe spojme aj v úmysle za požehnanie pre kňazský deň. Môže to byť formou osobných prosieb, alebo 1-2 desiatkov ruženca, či prečítaním niekoľkých veršov Písma.

– Podľa vlastných možností podporme vyššie uvedený duchovný úkon aj nejakou osobnou obetou alebo sebazáporom ako je pôst, zdržanie sa TV, fajčenia a pod.

Veríme, že pôsobením Svätého Ducha a silou vzájomnej jednoty, podporovaní modlitbou a pôstom spoločenstva, bude vytvorená náležitá dispozícia pre účinkovanie Božej moci, ktorá láme nepoddajné ľudské srdcia a robí vždy niečo nové a správne.

S úctou

MH

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp