20 januára, 2015

Kňazský deň

Milí spolubratia a priatelia zo spoločenstva SKALA, v sobotu 14. februára