Svetlo nádeje pre Ukrajinu

Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia!

Zapojte sa do modlitebnej reťaze modlitieb za mier na Ukrajine. Zjednoťme Slovensko do jednej modlitby.
Spúšťame iniciatívu Svetlo nádeje pre Ukrajinu, a chceme Vás pozvať do modlitieb 24/7 za Ukrajinu.
Svetlo nádeje pre Ukrajinu už horí na hranici vo Vyšnom Nemeckom, dnes ju zapálila Svetlana z Ukrajiny so svojimi dvomi deťmi , má nádej, že sa vráti domom s nimi ku svojmu manželovi, ktorý ostal na fronte. VIDEO zo zapaľovania sviečky nádeje vám poskytneme verím, že čoskoro. Na tomto odkaze je tabuľka do ktorej sa môžeš zapísať a modliť o nádej pre Ukrajinu. Počas modlitby si zapaľ sviečku, čím viac nás bude tým väčšie to svetlo nádeje zažiari našim bratom a sestrám v núdzi.

Slovenský preklad: Obraciam sa na všetkých Ukrajincov, na všetkých ľudí, na Európu. Chcem vám povedať, že ja som rusky hovoriaca, no viem aj ukrajinsky a anglicky a milujem svoju Ukrajinu. Nechcem vojnu a nechcem aby Ukrajina patrila Rusku, chcem aby bol mier v celom svete, v našej rodine, v našom meste, v našej krajine.
Dúfam, že vojna sa rýchlo skončí. Prajem ukrajinskému národu aby sa nevzdával. Chcem vyjadriť nádej, že my všetci budeme skoro doma so svojou rodinou, v našom meste. Tiež dúfam že Rusi sa konečne vzoprú propagande a sami budú chcieť zastaviť túto vojnu.
Taktiež sa obraciame na Boha, modlíme sa každý deň, všetci sa modlíme, aby nebolo krviprelievania a aby sme sa vrátili do svojich domovov.
Ďakujem všetkým za prijatie.


“ A nádej nezahanbuje, lebo láska je rozliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha“ Rim 5,5„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ Gal 6, 2

Váš o. Peter Horváth

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp