Skalácky účet vytvorený

Milovaní Skaláci!
Na žiadosť viacerých Vás, som dnes založil účet, na ktorý môžte vkladať svoje dary a tak podporiť toto Božie dielo, ktoré sa rýchlo rozrastá. Momentálne spoločenstvo SKALA počíta okolo 70 rodín a pripojiť sa chcú mnohí ďalší!!!! ALELUJA Boh nám žehná!

Číslo účtu je: 5077624631/0900
alebo v IBAN tvare: SK4509000000005077624631

Veselého darcu miluje BOH, nešetrite na Bohu a Boh nebude šetriť na Vás.
Budťe požehnaní za každý dar.
o. Peter Horváth

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp