Na duchovnej obnove o evanjelizácii a budovanie chválového tímu

Jedným z dôležitých krokov na ceste duchovného formovania členov spoločenstva SKALA je téma evanjelizácie, ktorá je 5. stupňom duchovnej formácie v spoločenstve. Túto duchovnú obnovu absolvovalo v čase od 18. do 22. augusta 2020 pätnásť rodín účastníkov, z toho 9 kňazských a 6 laických, v Centre pre rodinu na Sigorde. Obnovu viedol o. Peter Labanič s manželkou Karin, spolu s animátorskými pármi Hospodárovcami a Zimovčákovcami

Výzva vzdať sa svojho pohodlia a angažovať sa pri šírení Kristovho evanjelia je biblická. Súčasne ju od čias Jána Pavla II. vytrvalo pripomína aj cirkevné Magistérium. Moderátor o. Peter v prednáškach vysvetlil pojem kerygma a povzbudil prítomných ku kerygmatickému životnému štýlu. V ďalšej časti sa účastníci prakticky učili vydať osobné svedectvo o Božom pôsobení v ich živote a tak potvrdzovať ohlásenú kerygmu. V závere obnovy účastníci prijali záväzok osobne šíriť evanjelium Ježiša Krista, ktorého vôľa je spasiť všetkých ľudí. Súčasťou štyroch dní obnovy boli denné božské sväté liturgie, kde sa prihovárali kňazskí členovia tímu. Hudobný sprievod pri modlitbách viedla Viera Zimovčáková, božské liturgie kantorovala Viera Labaničová. Novinkou večerného programu bolo premietanie zostrihu pôsobivých evanjelizačných scén z kresťansky orientovaných filmov. 

Obnova ukázala, že kňazi a laici majú k sebe blízko a vedia sa vzájomne obohatiť pri práci v skupinkách. Príjemné prostredie, vzájomná otvorenosť a žičlivosť, ale najmä Kristov Duch spôsobili, že čas obnovy bol novým štartom do zápasu o autentický kresťanský život nás i našich rodín.

Od piatka 28.8. do nedele 30.8. sa uskutočnil prvý hudobný víkend SKALY v Stebníckej Hute. Zúčastnili sa tri rodiny zo Starej Ľubovne: Tokarčíkovci, Filičkovci a Opinovci. Svoju neúčasť kvôli chorobe ospravedlnila Renáta Labantová, ktorá tiež plánuje byť súčasťou tímu.

Budovanie chválového tímu viedol o. Peter Horváth s manželkou Silviou, ktorí sú v spoločenstve zodpovední za chválové podujatia a evanjelizačnú služobnosť. Cieľom tohto víkendu bolo postaviť základy nového  tímu v Starej Ľubovni. Druhý tím takéhoto zamerania by mal povstať z hudobníkov z južnej oblasti SKALY (Zemplín a okolie ☺). V snahe podporiť túto dôležitú zložku spoločenstva sa budú podobné víkendy či chválové kurzy pravidelne opakovať, aby ich členovia mohli slúžiť pri vedení Chvál a iných evanjelizačných aktivít SKALY. Chvály sú súčasťou aktivít spoločenstva a konajú sa raz mesačne v Chráme ochrany Presvätej Bohorodičky  vo Veľkom Ruskove (príp. v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Malom Ruskove). 

Radosť nám robia i naše dorastajúce ratolesti, v ktorých vidíme obrovský potenciál a môžeme sa teda tešiť na mladú, silnú generáciu uctievačov. Všetci zúčastnení vyjadrili ochotu pokračovať ďalej v životnom štýle chvály a uctievania.

Michal Hospodár a Peter Horváth

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp