Litmanová – máj 2014

Prvý májový (predĺžený) víkend sme sa stretli v krásnom prostredí Litmanovej. Téma stretnutia bola: „Živá Cirkev – Živá Rodina“. Doobeda prednášky a sv. liturgia, poobede čas pre rodinu (futbal, výlet na Horu Zvir) po večeri večer chvály a „radostný večer“. Veľká vďaka patrí naším duchovným otcom o. Petrovi, o. Jozefovi a o. Stanovi za ich službu a slová povzbudenia. Vďaka patrí tiež našim animátorom, ktorí starali o naše deti a zvládli to na jednotku. Najväčšie ĎAKUJEM patrí nášmu Pánovi, ktorého prítomnosť a požehnanie sme na tomto mieste mohli v hojnej miere zakúšať!

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp