Darujme 2% SKALE

Je čas podávania daňových priznaní a s tým je spojené i Vaše rozhodnutie o tom, komu poskytnete 2% –  3% zo svojich daní. Využime svoje práve rozhodnúť sa, kde pôjdu naše 2% z daní. Jednou z nich je i poskytnúť ich spoločenstvu SKALA.

Názov spoločenstva vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických rodín. Robíme všetko preto, aby slovenská rodina ostala rodinou tradičnou a naďalej mala priestor a možnosť sa rozvíjať v kresťanských hodnotách, ktoré si od nepamäti ctili naši predkovia. Spiritualita spoločenstva je preto zameraná na prehĺbenie života rodín podľa Božieho plánu. Myslíme i na rodiny mimo spoločenstva a učíme sa vnímať potreby rodín v okolí, kde žijeme. Tým získava naše spoločenstvo i charitatívny rozmer. Výťažkom z plesu nášho spoločenstva sme podporili rodiny v uplynulých dvoch rokoch sumou 7000,- eur.

Počas roka sa členovia nášho spoločenstva stretávajú v rodinách, na duchovných obnovách a  organizujeme i ďalšie akcie ako Dni spoločenstva, Modlitby chvál, Školu mučeníctva, Skalácky Silvester, Reprezentačný ples spoločenstva, Školu animátorov a ďalšie. Každá z nich si vyžaduje nejakú finančnú podporu. 

Ako postupovať? 

Ak ste zamestnanec:

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2019. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 € a nemali by ste mať nedoplatok na dani). Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane. Bližšie info TU.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o našom OZ Bonum Factum. Do kolónky rok napíšte 2019. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
  • Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte (osobne alebo poštou) do 30.4.2020 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste fyzická osoba:

  • V daňovom priznaní vyplňte údaje k 2 % z dane (údaje o OZ Bonum Factum a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane). 2 % z dane môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3 € a nemáte nedoplatok na dani. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
  • Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste právnická osoba:

  • v daňovom priznaní vyplňte VI. Oddiel a podpíšte

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 51405822

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Bonum Factum o.z.

Sídlo – Ulica: Európska trieda

Súpisné/orientačné číslo: 2454/5

PSČ: 040 13

Obec: Košice – Sídlisko Ťahanovce

Zdieľať stránku

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp