Spievatko

Krídla

Keď ustatá je tvár a sám sa nepoznám, keď

Skalou si

Keď už ďalej nevládzem svoj zrak k Tebe uprieť

Naplň ma

Duch, čo nado mnou sa vznášaš s chvením čakám