O nás

Chvaly

SKALA – Spoločenstvo kňazských a laických rodín existuje od roku 2004.  Povstalo z túžby jednej kňazskej rodiny, ktorá nechcela žiť svoj život a vieru sama. V prvých rokoch ju tvorilo menšie spoločenstvo kňazských rodín. Tie od roku 2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes tvorí SKALU približne 70 rodín, z toho 12 kňazských. Členmi sú gréckokatolíci ako aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal SKALU a jej činnosť  taktiež náš diecézny biskup Mons. Milan Chautur.

 

Aktivity

Duchovné obnovy  zamerané na evanjelizáciu manželstiev a rodín

Stretká pre manželské páry – sprevádzanie manželov v skupinkách

Modlitby zvelebenia – každú druhú sobotu o 16:00 v gréckokatolíckom chráme v Novom Ruskove